deskundig, scherp én betrokken

Multidisciplinair team inzetbaar op iedere case

 

Arbeidsdeskundigen

Al onze arbeidsdeskundigen spreken Pools en Nederlands en kunnen dus uitstekend communiceren met de Pools gelaedeerde of (ex-)werknemer van een bedrijf. Zij kennen ook de specifieke culturele aspecten van de verschillende generaties Polen die in Nederland werken. Door deze kennis en ervaring zijn zij bij uitstek dé specialisten die kunnen adviseren en begeleiden naar werkhervatting binnen belastbaarheid. In Nederland én in Polen.

Re-integratiecoaches

Ook al onze re-integratiecoaches spreken Pools en Nederlands. Zij voeren de re-integratietrajecten altijd uit onder regie van een arbeidsdeskundige. Zo zitten er op ieder re-integratietraject dus altijd twéé professionals. De Arbeidsdeskundige voert de regie en schakelt, wanneer noodzakelijk, met de bedrijfsarts en begeleidt werknemer bij gesprekken met het UWV. De re-integratiecoach is de ‘hands-on’ ondersteuning van werkgever en werknemer en stemmen altijd met arbeidsdeskundige af of een nieuwe functie past binnen de belastbaarheid van de te begeleiden persoon.

Sociaal-Medisch Verpleegkundige

De BIG-geregistreerde verpleegkundige begeleidt met name letselschadeslachtoffers, op speciaal verzoek ook (ex-)werknemers, bij hun bezoeken aan de specialist en behandelaar wanneer dit daadwerkelijk een toevoegende waarde heeft vanuit communicatie oogpunt. Hierbij is het niet alleen van belang dat deze kennis heeft van de Poolse taal, maar ook inzicht heeft in ziektebeelden. Deze begeleiding wordt gedeeld met de Fysiotherapeut. Ook zorgen beide professionals met korte verslagen van/voor specialisten voor de specialist die de taal niet spreekt. Ook dit geeft sneller duidelijkheid voor (bedrijfs-)arts. Op die manier wordt belastbaarheid en prognose sneller inzichtelijk.

Herstelcoach Fysiek Beperkingen / Fysiotherapeut

De BIG-geregistreerde fysiotherapeut begeleidt, net als de verpleegkundige, letselschade slachtoffers in de (arbo) curatieve sector. Deze doet dit met name bij motorische beperkingen. Dankzij een uitgebreid netwerk aan specialistische behandelaars weet hij personen met specifieke beperkingen zo goed en zo snel mogelijk door te verwijzen. Door met betreffende behandelaar in het Nederlands te delen wat de specifiek ervaren problematiek is gaat er geen onnodige tijd verloren met een gerichte behandeling. Dit geldt natuurlijk ook met het meegaan naar een consult met gelaedeerde naar een specialist.

Herstelcoach Mentale Beperkingen / Psycholoog

Er zijn te weinig Poolstalige ervaren psychologen in Nederland die ook voldoende de Nederlandse taal beheersen om hier professioneel hun werk te kunnen doen. Dit betekent lange wachttijden in de reguliere GGZ voor letselschadeslachtoffers om ondersteund te kunnen worden bij de verwerking van hun ongeval en het betekenis geven aan hun nieuwe leven met veelal een blijvende (arbeids-) handicap. Dit is de reden dat Arbeidsdeskundig Adviesbureau een ervaren eigen Poolse psycholoog in dienst heeft gericht op de eerste opvang en, daar waar nodig en mogelijk coördineert met arbeidsdeskundige voor wat betreft voortgezette behandeling in de curatieve sector. Doordat er een snelle interventie gepleegd kan worden wordt veel menselijke en financiële schade in het arbeidsdeskundige begeleidingstraject voorkomen.

Taaltrainer

De taaltrainers van onze preferred supplier Holenderski-Online werken alleen met online taalles. Individueel of in kleine groepen van maximaal vier personen. Dit afhankelijk van het niveau en de leercapaciteit van deelnemer(s). Er wordt opgeleid vanaf taalniveau A0 tot B2. De lessen zijn uiteraard afgestemd op het reeds aanwezige taalniveau. Directeur is een voormalig casemanager verzuim uit Nederland die ook de inzet tijdens de taalles van werknemers beoordeelt en hierover, daar waar nodig en mogelijk, contact onderhoudt met de re-integratiecoach en arbeidsdeskundige.

alleen ga je sneller…
…samen kom je verder