Casemanagement onder Taakdelegatie


Door het verder oplopende tekort aan bedrijfsartsen zijn er arbodiensten die graag samenwerken met een Casemanager Taakdelegatie, voorheen de Casemanager werkend in de “Verlengde Arm” constructie.


Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt deze Casemanager Taakdelegatie nauw samen met de bedrijfsarts en begeleidt deze de werknemer bij het verzuim namens de bedrijfsarts. Dit vereist natuurlijk een vertrouwensband tussen deze casemanager en de bedrijfsarts . Daarnaast is het logisch dat de uitvoering van deze werkzaamheden niet te combineren is met de hierboven genoemde rol van arbeidsdeskundige of registercasemanager.


Hoewel de naam “casemanager” in beide functienamen voorkomt zijn het compleet andere rollen met een totaal andere verantwoordelijkheid. Voor de rol van Casemanager Taakdelegatie heb ik een aanvullende opleiding gevolgd. Het is mijn bewuste keuze om in deze rol alleen voor Poolstalige (ex)-werknemers beschikbaar te zijn voor ondersteuning van bedrijfsartsen en arbodiensten.


Er werken op dit moment tussen ca. 150- tot 200-duizend Poolse werknemers in Nederland en er zijn maar weinig Poolstalige bedrijfsartsen in Nederland. Voor nadere informatie over mijn rol en werkwijze als Casemanager Taakdelegatie voor Poolse (ex-)werknemers kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak voor een nadere kennismaking.