Poolstalige letselschade slachtoffers.

Een categorie bijzondere cliënten met een speciale uitdaging

In Nederland verblijven enige honderdduizenden Polen. De grootste groep zijn arbeidsmigranten die tijdelijk of permanent hier verblijven voor het verrichten van arbeid in loondienst of als ZZP’er. Sommigen hebben zich hier permanent gevestigd en hebben een zelfstandige registratie in een gemeente, anderen verblijven bij familie of vrienden, huren gezamenlijk een huis, of wonen in een zogenaamd “Polenhotel”. Hun komst naar Nederland heeft over het algemeen het onderliggende doel om geld te verdienen. Hoewel in Polen het besteedbaar inkomen steeds verder toeneemt ligt dit altijd nog driekwart tot twee derde lager dan in Nederland. Daarnaast is er buiten de grote steden in de ruraal-agrarische “buiten-regio’s” nog steeds sprake van een bovengemiddeld hoge werkloosheid. Het zoeken van inkomen en geluk elders drijft vele Polen nog steeds naar buiten de landsgrenzen. Waaronder naar Nederland.

Vanwege het grote aantal Polen in Nederland zijn er dus ook verhoudingsgewijs veel Polen betrokken bij een arbeids- of een verkeersongeval ten opzichte van andere groepen arbeidsmigranten. Inmiddels zijn er veel Poolstalige letselschadeslachtoffers en vrijwel altijd lopen de letselschadebehandelaars aan tegen dezelfde problematiek van communicatie- en culturele aspecten en soms ook de specifieke eigenschappen van de verschillende generaties van deze bevolkingsgroep. Hierbij verleent Arbeidskundig Adviesbureau Jonker, als ervaren specialist in de letselschadebranche de juiste ondersteuning om gelaedeerden weer in, en náár, goede banen te leiden.

AAJ BV een arbeidskundig adviesbureau met ruim 5 jaar ervaring in meer dan 100 cases

Al sinds juni 2015 begeleiden wij Poolse letselschadeslachtoffers bij terugkeer naar werk. Dit hebben we tot nu toe gedaan in ruim 100 cases voor veel grotere en de wat minder grote verzekeraars. Hierbij hebben we niet alleen arbeidsdeskundige adviezen uitgebracht t.b.v. van het slachtoffer en de verzekeraar, maar ook uitvoering gegeven aan de arbeidsgerichte herstelcoaching en de arbeidsdeskundige begeleiding naar duurzaam passend werk.

Vrijwel ieder slachtoffer is ook werknemer, vaak met een wat minder ‘stevige’ arbeidsovereenkomst, zodat er ook veel sociale zekerheidsvraagstukken om de hoek komen kijken. AAJ BV werkt ook voor diverse arbodiensten en casemanagementbureaus en heeft ruime ervaring met WVP en Wet Wia aspecten die samenlopen met een schadezaak. Het UWV is een vrijwel dagelijkse gesprekspartner voor ons en naast arbeidsdeskundige kennis en ervaring hebben we ook ruime kennis en ervaring van voornoemde wetgeving.

De combinatie van kennis en ervaring op hierboven genoemd terrein maakt ons dé specialist in Nederland. Wij werken onafhankelijk, staan ingeschreven in het Register Letselschade en werken dus volgens de uitgangspunten van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Teamwork van deskundige specialisten en uitgebreid netwerk van professionals

AAJ BV werkt met een team van ca. tien specialisten voor én met u aan de re-integratie van Poolse letselschadeslachtoffers. Hierbij weten wij ons ondersteund door tientallen Pools/Nederlands sprekende, medische en niet-medische, professionals. Zowel in Nederland als in Polen. Niet alleen bekend met de taal, maar vooral ook met de Poolse cultuur omdat zij daar zelf zijn opgegroeid. We voeren alle opdrachten zelf uit en huren geen “derden” in om de re-integratie trajecten uit te voeren.

Eigen paramedisch team

Binnen AAJ zijn drie paramedici werkzaam. Een fysiotherapeut, een hbo-verpleegkundige en een psychologe. Allen native speaker Pools en BIG-geregistreerd. Zij zijn de noodzakelijke en betrouwbare schakel tussen Pools- en Nederlandstalige medici en staan slachtoffers bij met hun (para-)medische kennis. Door zowel het spreken van de taal van het slachtoffer, als de taal van de specialist en behandelaar, zijn zij een onmisbare schakel in de arbeidsgerichte herstelcoaching als bij het ondersteunen van de arbeidsdeskundige bij het beoordelen van het duurzaam passende werk.

Arbeidsgerichte herstelcoaching

Grote “winst” valt er voor het slachtoffer, en ook verzekeraar, nog te behalen wanneer kort na het ongeval het slachtoffer (veelal ook werknemer) al wordt ondersteund bij wat wij noemen “arbeidsgerichte herstelcoaching”. Op basis van onze kennis en ervaring schatten wij in een relatief vroeg stadium al in welke interventies noodzakelijk zijn. Naast ondersteuning in de communicatie met medisch professionals en behandelaars is dit voorlichting over de gevolgen van het verlies van arbeid en de actuele wetgeving hierover in Nederland. Hierbij geven wij duidelijke uitleg in de Poolse taal wat de rechten en plichten zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet Wia)

Ook wordt in een zo vroeg mogelijk stadium al geadviseerd tot welk niveau taaltraining, en/of een vakgerichte opleiding zou moeten worden gevolgd om de kans op loonvormend werk te vergroten. Dit “voorsorteren” heeft vele voordelen ten opzichte van de aanpak bij het pas inschakelen wanneer slachtoffer weer toe is aan actieve begeleiding naar werk. Veelal is dan kostbare tijd verloren gegaan voor bijvoorbeeld vanuit thuis al kunnen volgen van taalonderwijs. Met een snellere intake door een Poolstalige professional wordt vaak ook de kans op het afglijden naar een verminderde mentale belastbaarheid voorkomen. Dit werkt ondersteunend aan het hersteltraject van het slachtoffer. Dit spaart tijd en geld voor verzekeraar en levert een bijdrage aan respectvolle behandeling van gelaedeerde.

Arbeidskundige Begeleiding

Wel of niet voorafgegaan door arbeidsgerichte herstelcoaching, een arbeidsdeskundig traject start met een gefundeerd advies en een Plan van Aanpak, door ons “Re-integratie agenda” genoemd. Het inschatten van de kosten, heet bij ons een “Investeringsbegroting”. Het lijken minimale verschillen ten opzichte van andere arbeidskundige adviesbureaus, maar zijn een wereld van verschil in de filosofie achter onze betrokken en deskundige aanpak. In het AD-advies staat een adequate re-integratieroute uitgestippeld om slachtoffer te ondersteunen naar duurzaam loonvormend werk. De Poolstalige arbeidsdeskundige werkt samen met een eveneens Poolstalige re-integratiecoach om slachtoffer optimaal te begeleiden. Indien noodzakelijk kunnen wij de nodige (Poolstalige) capaciteiten- en persoonlijkheidstesten in eigen beheer uitvoeren. En daarnaast beschikking we over een uitgebreid netwerk aan Poolstalige (medisch) professionals om te ondersteunen daar waar nodig.

Begeleiding in Nederland en in Polen

Of uw slachtoffer zich nu in Nederland bevindt of in Polen is op zich niet van doorslaggevend belang. Onze pragmatische en doortastende aanpak leidt ertoe dat voor zowel medewerkers in Nederland, als ook in Polen, de begeleiding door ons uitgevoerd kan worden. Alle documentatie en communicatie met uw medewerker vindt plaats in het Pools. En met u, belangenbehartiger, werkgever en UWV uiteraard in het Nederlands.

“Would Be” onderzoeken

Tenslotte kunnen wij, zowel in Nederland als in Polen, “Would Be” onderzoeken uitvoeren die als basis kunnen dienen voor een rekenkundig bureau om toekomstschade vast te kunnen stellen. Voor deze onderzoeken worden aparte offertes gemaakt in overleg met u als verzekeraar en belangenbehartiger.