Dienstverlening

Verzekeraars

&

Letselschadebureaus

Dienstverlening

Advocaten

&

Belangenbehartigers

WVP-support

Werkgevers

&

Uitzendbureaus

 

Dienstverlening voor Verzekeraars & Letselschadebureaus

Poolstalige letselschade slachtoffers. Een categorie bijzondere cliënten met een speciale uitdaging. In Nederland verblijven enige honderdduizenden Polen. De grootste groep zijn arbeidsmigranten die tijdelijk of permanent hier verblijven voor het verrichten van arbeid in loondienst of als ZZP’er. Vanwege het grote aantal Polen in Nederland zijn er dus ook verhoudingsgewijs veel Polen betrokken bij een arbeids- of een verkeersongeval ten opzichte van andere groepen arbeidsmigranten. Al sinds juni 2015 begeleiden wij Poolse letselschadeslachtoffers bij terugkeer naar werk. Dit hebben we tot nu toe gedaan voor vrijwel alle groter en minder grote verzekeraars.

Dienstverlening voor Advocaten & Belangenbehartigers

Vanwege het grote aantal Polen in Nederland zijn er verhoudingsgewijs veel Polen betrokken bij een arbeids- of een verkeersongeval ten opzichte van andere groepen arbeidsmigranten. Inmiddels zijn er zoveel Poolstalige letselschadeslachtoffers dat bestaande belangenbehartigers en ook verschillende advocatenkantoren, dit tot een (sub-)specialisatie hebben gemaakt. Vrijwel altijd lopen deze organisaties aan tegen dezelfde problematiek voor wat betreft de communicatie- en culturele aspecten en vaak ook de specifieke eigenschappen van de verschillende generaties van deze bevolkingsgroep.

WVP-support voor Werkgevers & Uitzendbureaus

Werkt u veel met Polen? Is uw werknemer (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt geworden? Voor AD-onderzoek en re-integratie WVP hoeft u niet meer verder te zoeken! Vanaf Probleem Analyse (PA) tot Einde Wachttijd (EWT). En uiteraard zonder risico op loonsanctie wanneer u onze adviezen tijdig opvolgt. Al meer dan vijf jaar werkt deze succesvolle integrale en sluitende aanpak op de Nederlandse markt van verzuimaanpak. Scherp en betrokken! En vanaf nu ook voor u!

 

Expertise op gebied van:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie in Nederland en Polen
 • Re-integratie in Nederland en Polen
 • Letselschade
 • Arbeidsgerichte Herstelcoaching
 • “Would Be” onderzoeken in Nederland en Polen
 • Arbeidsdeskundig Onderzoek
 • Verzuimpreventie
 • Verzuimbegeleiding
 • Begeleiding in de (arbo)zorg door Paramedisch Team
 • Vertaling (medische) documenten
 • Netwerk van Poolstalige (medisch) Specialisten in Nederland

Team van specialisten:

 • Arbeidsdeskundigen
 • Re-integratiecoaches
 • Verpleegkundige
 • Fysiotherapeut
 • Psycholoog
 • Taaltrainer