AD-ondersteuning bij LETSELSCHADE voor Poolse belanghebbenden

LETSELSCHADE


Op verzoek van verzekeraars, bureaus voor personenschade en belangenbehartigers word ik al ruim vier jaar ingeschakeld voor het verrichten van arbeidsdeskundig onderzoek, opstellen van een trajectplan naar werk en het uitvoeren van dit plan, speciaal voor Poolse letselschade slachtoffers . Deze werkzaamheden kunnen door mij worden verricht in zowel Nederland als in Polen.


Mijn kennis van de Poolse taal en cultuur, alsook het feit dat ik voor ca. de helft van de tijd in Polen woonachtig ben, maakt dat ik Poolstalige letselschadeslachtoffers professioneel kan begeleiden bij trajecten naar werk in Nederland en in Polen. Het gaat dan vaak, maar niet uitsluitend, om complexe en langdurige trajecten.

ALS DE BALANS NIET MEER IN EVENWICHT IS

ARBEIDSDESKUNDIG
ONDERZOEK

 • In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
 • Voor AOV-verzekerden (ondernemers)
 • Bij letselschade door (verkeers)ongeval
 • Overige vraagstukken op het gebied van de belastbaarheid van een medewerker
  in relatie tot de zwaarte van de functie.

Al mijn arbeidsdeskundige onderzoeken zijn gericht op het in kaart brengen van reïntegratie-mogelijkheden naar betaald werk en hierdoor schadelastreductie te kunnen realiseren voor werkgever, werknemer, ondernemer, letselschadeslachtoffer en verzekeraar.

KOSTENBESPARING DOOR REGIE OP VERZUIM

PROFESSIONEEL CASEMANAGEMENT


Als registercasemanager en gecertificeerd registerarbeidsdeskundige ondersteun ik organisaties al meer dan 15 jaar bij de begeleiding van (ex-) werknemers bij WVP-trajecten voor de opbouw van een “Poortwachter proof” dossier. Dit doe ik zowel voor Nederlandse als Poolstalige werknemers. Daarbij heb ik in mijn (AD-) rapportages zowel aandacht voor de rechten en plichten van de (ex-)werknemer als voor de korte en lange termijn schadelastbeheersing van de (ex-)werkgever. Ik ben werkzaam voor:

 • Sectororganisaties
 • Landelijke en regionale arbodiensten
 • Grotere transport & logistieke bedrijven
 • Bureaus voor casemanagement
 • Re-integratiebedrijven


Zowel aangesloten bij het UWV als Eigen risico Dragers (ERD)