ALS DE BALANS NIET MEER IN EVENWICHT IS

ARBEIDSDESKUNDIG  ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek is het professioneel in kaart brengen van de belastbaarheid van een persoon in relatie tot het eigen werk, de zogenaamde ’bedongen arbeid’, of het mogelijke nieuwe of aangepaste werk wat die persoon kan gaan verrichten.

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter ingezet als het duidelijk is dat een werknemer zijn eigen werk niet meer duurzaam kan verrichten en er nog wel benutbare mogelijkheden zijn voor het verrichten van loonvormende arbeid.

Verder wordt arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratiebegeleiding ingezet bij claims door zelfstandigen op hun AO-Verzekering, en bij letselschadeslachtoffers.

De belastbaarheid wordt bepaald door een bedrijfsarts, een sociaal verzekeringsarts of medisch adviseur van een verzekeraar. In sommige, meer complexere gevallen, door een klinisch arbeidsgeneeskundige (KAG). Dit is een arbeidsmedisch specialist in een bepaalde geneeskundige discipline zoals orthopedie, oncologie of psychiatrie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek zelf bestaat uit een bezoek op de werkplek (wanneer er nog sprake is van een bestaande functie) voor het vaststellen van de kenmerkende functiebelasting. Er vindt ook een dossierstudie plaats van alle beschikbare gegevens over de belastbaarheid, de herstelprognose en voorafgaande gesprekken met alle betrokkenen. Als sluitstuk van het onderzoek maakt de arbeidsdeskundige zijn rapportage.

 

Twee voorbeelden van een bezoek aan de werkplek, waarbij de kenmerkende functiebelasting in kaart wordt gebracht.

 

 

 

VERDIEPTE DIAGNOSTIEK

In het belang van het onderzoek is er soms is er aanvullende medische diagnostiek noodzakelijk. Dit voor het meer gedetailleerd in kaart brengen van belastbaarheid in arbeid in het algemeen, of voor een specifieke functie. Dit wordt verdiepte diagnostiek genoemd. Deze onderzoeken zijn niet altijd noodzakelijk, maar kunnen door de arbeidsdeskundige worden geadviseerd om de conclusies in een dossier beter te onderbouwen. FCE, Functionele Capaciteiten Evaluatie is zo’n vorm van verdiepte diagnostiek.


 

Functionele Capaciteiten Evaluatie als vorm van verdiepte diagnostiek om de belastbaarheid in arbeid nauwkeuriger in kaart te brengen.

 

 

 

TOOLS

EEN AANTAL INSTRUMENTEN VAN DE ARBEIDSDESKUNDIGE


Trek- en duwkracht Tijd / Frequentie Geluidsniveau Rapportage en expertiseconsultatie

 

 

 

WEGING BELASTING VERSUS BELASTBAARHEID

EEN (ARBEIDS)KUNDE APART


EEN ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK UIT LATEN VOEREN?